Automatyzacja marketingu i podstawowych procesów w firmie to dzisiaj podstawa!

Realizacja działań marketingowych, takich jak budowanie marki, pozyskiwanie potencjalnych klientów czy zwiększanie sprzedaży online, wymaga od marketerów wykonania wielu powtarzalnych zadań i czynności. W przypadku gdy te działania są realizowane ręcznie, koszty oraz zasoby, jakie trzeba poświęcić są bardzo duże. Marketing automation pozwala jednak na obniżenie tych kosztów, dzięki czemu Ty oraz Twój zespół będziecie mogli skupić się na bardziej kreatywnych działaniach i rozwoju biznesu.

Automatyzacja sprzedaży i marketingu polega na wykorzystaniu narzędzi informatycznych, które umożliwiają automatyzację procesów związanych z pozyskiwaniem i obsługą klientów. Dzięki niej możliwe jest efektywniejsze działanie i skalowanie biznesu.

Pierwszym krokiem jest identyfikacja procesów, które mogą zostać zautomatyzowane. Przykłady takich procesów to: generowanie leadów, komunikacja z klientami, personalizacja ofert czy automatyczne potwierdzenie zamówień.

Następnie, przeprowadzamy research i analizujemy rynek w celu wyboru odpowiednich narzędzi i rozwiązań. Dopasowujemy je do potrzeb klienta i jego specyfiki biznesu.

Kolejnym krokiem jest wdrożenie i konfiguracja narzędzi oraz szkolenie pracowników klienta w zakresie ich obsługi. Pomagamy również w optymalizacji konfiguracji i dostosowywaniu narzędzi do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Na końcu, przeprowadzamy testy i monitorujemy efektywność wdrożenia, dostosowując rozwiązania do potrzeb klienta.

Realizujemy różne działania, które mają na celu automatyzację procesów w firmie. Są to między innymi:

Tworzenie i konfiguracja narzędzi do automatyzacji

Wdrażanie narzędzi do e-mail marketingu, automatyzacji social media, itp.

Implementacja i dostosowanie narzędzi do Twoich specyficznych potrzeb

Tworzenie i ustawianie reguł automatyzacji dla różnych procesów biznesowych

Działania oparte o lead nurturing, kampanie e-mailowe, personalizacja treści, itp.

Jak to zrobimy?

Zdiagnozujemy Twoje potrzeby i procesy

Dobierzemy właściwe narzędzia do Twoich potrzeb

Przygotujemy dla Ciebie rzetelne raporty

Przeprowadzimy szkolenia z zastosowanych rozwiązań

Będziemy monitorowali i optymalizowali wdrożoną automatyzację

Oferujemy swoim klientom usługi automatyzacji procesów, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie ich budżetu marketingowego. Dzięki wdrożeniu systemów automatyzacji, będziesz mógł skupić się na kreatywnych działaniach i rozwoju swojego biznesu, zamiast tracić czas na powtarzalne czynności.

Zawsze przygotowujemy rozwiązania z konkretnym celem biznesowym i mierzalnymi wynikami, aby zapewnić jak największą efektywność i rentowność inwestycji.

W pierwszym kroku przeprowadzamy burzę mózgów z klientem, aby ustalić jego potrzeby i oczekiwania dotyczące automatyzacji procesów. Omawiamy jego bieżące działania marketingowe i sprzedażowe, a także jego cele biznesowe. W trakcie tego etapu pomagamy zidentyfikować konkretne obszary, w których automatyzacja mogłaby przynieść najwięcej korzyści, takie jak: generowanie leadów, ulepszanie komunikacji z klientami, zwiększanie efektywności sprzedaży czy automatyzacja procesów zamówień.

W tym kroku, przeprowadzamy dokładną analizę potrzeb klienta oraz jego obecnej sytuacji biznesowej. W oparciu o zebrane dane, opracowujemy odpowiednie rozwiązania automatyzacji, które pozwolą na osiągnięcie określonych celów biznesowych. Projektujemy również konkretne scenariusze działań oraz mapujemy procesy, które będą objęte automatyzacją. Wszystko po to, aby zapewnić jak największą skuteczność i efektywność działań.

W tym kroku, skupiamy się na ostatecznych przygotowaniach przed wdrożeniem i wprowadzeniem systemów automatyzacji do codziennej pracy klienta.

Kolejnym ważnym krokiem jest testowanie systemów automatyzacji na małej skali, zanim zostaną one wprowadzone do pełnej produkcji. Dzięki temu możemy wykryć i usunąć ewentualne błędy i ustalić, czy wszystko działa tak, jak powinno.

W ramach tego kroku, przeprowadzamy szereg konsultacji z klientem, aby upewnić się, że wszystko jest dobrze skonfigurowane i dostosowane do potrzeb klienta. Sprawdzamy również, czy wszystkie zautomatyzowane procesy działają poprawnie i czy klient jest w stanie obsługiwać je bez problemów.

Na końcu, kiedy wszystko jest już gotowe, przeprowadzamy szkolenie dla pracowników klienta, aby pomóc im przystosować się do nowych systemów automatyzacji i zrozumieć jak korzystać z nich w codziennej pracy.