Marketing z wykorzystaniem adresu email wykorzystują niemal wszystkie działające na rynku firmy.

Email marketing to forma marketingu, która polega na wykorzystaniu adresów e-mail do komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi klientami. Polega na wysyłaniu wiadomości komercyjnych, czyli informujących o ofercie, promocjach czy budujących więzi z klientem - content marketing, do osób, które zapisały się do danej listy mailingowej.

W ramach tej strategii możemy wysyłać różnego rodzaju wiadomości, takie jak:

1. Newslettery, które przekazują aktualności i informacje o produktach czy usługach

2. Promocje i oferty specjalne, które mają na celu zachęcenie klientów do skorzystania z oferty

3. Automatyczne wiadomości, które są wysyłane po zakończeniu procesu zakupu czy rejestracji na stronie internetowej

4. Wiadomości zwrotne, które pozwalają na zbieranie opinii i sugestii od klientów

Email marketing jest skuteczny, ponieważ pozwala na dotarcie do dużej liczby odbiorców w krótkim czasie, jest relatywnie tani i pozwala na personalizację komunikacji co zwiększa skuteczność działań marketingowych.

Dzięki email marketingowi, możemy również śledzić skuteczność naszych działań poprzez analizę statystyk takich jak open rate czy click through rate co pozwala na ciągłe doskonalenie i dostosowanie strategii do potrzeb odbiorców.

Działania jakie realizujemy w Email marketingu:

Przygotowanie strategii

Tworzenie treści

Projektowanie szablonów

Kampanie mailingowe

Raportowanie i analiza danych

Tworzenie treści do mailingu jest tak samo skomplikowane jak komponowanie muzyki - każdy może napisać wiadomość, ale nie oznacza to, że będzie ona skuteczna. Podobnie jak w muzyce, na świecie istnieje ogromna ilość treści w mailingu, lecz tylko niektóre z nich są skuteczne i przyciągają uwagę odbiorców. Wiele osób myli prostotę z przeciętnością, pisząc i wysyłając wiadomości bez przemyślenia. Aby osiągnąć sukces, trzeba podejść do tego procesu z większą precyzją i przemyśleniem.

Burza mózgów jest pierwszym krokiem, który podejmujemy. W tym etapie skupiamy się na poznaniu marki oraz wymagań klienta. Słuchamy jego potrzeb oraz celów, jakie chce osiągnąć dzięki email marketingowi. Zbieramy informacje na temat grupy docelowej, odbiorców, którzy są zainteresowani produktami lub usługami klienta. Analizujemy również jego obecną pozycję na rynku oraz jego dotychczasowe działania w zakresie email marketingu.

Dzięki tym informacjom, jesteśmy w stanie wstępnie zidentyfikować potrzeby i oczekiwania grupy docelowej. Po takim przygotowaniu jesteśmy gotowi do przystąpienia do dalszej pracy.

Research i projektowanie rozwiązań jest kolejnym krokiem po burzy mózgów, który podejmujemy przy email marketingu. W tym etapie przeprowadzamy dogłębną analizę danych i informacji zebranych w trakcie burzy mózgów. Skupiamy się na badaniu rynku i konkurencji, aby lepiej poznać potrzeby i oczekiwania grupy docelowej. Analizujemy również dotychczasowe działania klienta, aby określić co było skuteczne, a co nie i jakie działania będą najlepiej spełniać jego potrzeby.

Na podstawie zebranych informacji, przygotowujemy propozycję strategii email marketingu, która zostaje przedstawiona klientowi. Projektujemy również szablony wiadomości oraz planujemy kampanie mailingowe. Wszystko to opieramy na badaniach i analizach, aby zagwarantować skuteczność i spełnić oczekiwania klienta.

Konsultacje i testy to ostatni etap, który podejmujemy także przy email marketingu. W tym kroku przedstawiamy klientowi gotową strategię email marketingu, którą omawiamy i ewentualnie dostosowujemy do jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Konsultacje pozwalają nam na upewnienie się, że strategia jest zgodna z celami klienta i że wszystkie niezbędne działania zostały uwzględnione.

Kolejnym krokiem jest testowanie strategii. Przeprowadzamy testy kampanii mailingowych na grupie docelowej, pozwalających na sprawdzenie skuteczności działań oraz ewentualne korekty. Testy pozwalają nam na zweryfikowanie założeń i przewidywań wynikających z analizy rynku, dostosowanie strategii do rzeczywistych potrzeb rynku i zwiększenie skuteczności kampanii.

Dzięki tym konsultacjom i testom jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom skuteczne i dopasowane rozwiązania, które pozwolą im osiągnąć swoje cele biznesowe.