W strategii sprzedaży udokumentowany i określony jest plan działań związany z rozprowadzaniem, prezentowaniem oraz sprzedażą produktu lub usługi.

Strategia sprzedażowa to plan działań i taktyk, które mają na celu pozyskanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży produktów lub usług. Są one ukierunkowane na osiągnięcie określonych celów biznesowych, takich jak: zwiększenie liczby sprzedanych produktów, podniesienie przychodów, pozyskanie nowych klientów czy wzmocnienie pozycji rynkowej. Strategia powinna być oparta na analizie rynku, potrzeb klientów oraz pozycji konkurencyjnej firmy.

Strategia sprzedażowa obejmuje działania takie jak m.in.:

1. Segmentacja rynku - podział rynku na grupy klientów o podobnych potrzebach i zachowaniach.

2. Określenie celów sprzedażowych - ustalenie konkretnych celów ilościowych i jakościowych, które firma chce osiągnąć.

3. Opracowanie planów działań marketingowych - określenie konkretnych działań i taktyk, które pozwolą na realizację celów sprzedażowych.

4. Określenie budżetów - ustalenie środków finansowych przeznaczonych na realizację działań marketingowych.

5. Monitorowanie i analizowanie wyników - regularne sprawdzanie efektywności działań i wprowadzanie ewentualnych zmian w strategii.

6. Pozyskiwanie klientów - działania skierowane na pozyskanie nowych klientów, takie jak reklama, promocje, eventy.

7. Utrzymanie relacji z klientami - działania mające na celu utrzymanie dobrych relacji z obecnymi klientami, takie jak obsługa posprzedażowa, programy lojalnościowe.

8. Zwiększanie sprzedaży - działania mające na celu zwiększenie sprzedaży produktów lub usług, takie jak cross-selling, up-selling.

Dzięki odpowiedniej strategii sprzedażowej firma może skuteczniej konkurować na rynku, zwiększyć swoje przychody oraz poprawić relacje z klientami.

Strategia sprzedażowa to nie tylko jednorazowe działanie, przygotowywane co kilka lat, często przez zewnętrznych doradców. To przede wszystkim ciągły proces dostosowywania do zmieniających się realiów rynku i potrzeb klientów. To skupienie się nie tylko na celach, ale również na elastycznym dostosowaniu sposobów ich osiągnięcia.

Działania jakie wykonujemy przy tworzeniu strategii sprzedażowej:

Analiza rynku i konkurencji

Badanie potrzeb klientów

Określenie celów i kluczowych wskaźników

Tworzenie planu działań

Monitorowanie i optymalizacja

Pomagamy firmom w optymalizacji ich procesów sprzedażowych poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki analizie potencjału pracowników oraz odpowiedniemu kierowaniu ich umiejętności i zasobów, pomagamy firmom w osiąganiu sukcesów na froncie sprzedażowym i realizacji celów biznesowych.

W pierwszym kroku, podczas burzy mózgów, zbieramy i analizujemy informacje dotyczące rynku, konkurencji, potrzeb klientów oraz wewnętrznych możliwości i ograniczeń naszego klienta. Celem tego etapu jest zrozumienie otoczenia biznesowego i określenie celów sprzedażowych, które będą odpowiadać potrzebom rynku i naszego klienta.

Dzięki temu jesteśmy w stanie poznać specyfikę działalności oraz potencjał ludzi, co pozwala nam na skoncentrowanie się na kluczowych aspektach, które trzeba rozwijać w celu osiągnięcia zamierzonych celów sprzedażowych. Przeprowadzamy również wywiad z kluczowymi pracownikami oraz zbieramy informacje dotyczące rynku i konkurencji. Wszystko po to, aby jak najlepiej poznać potrzeby i oczekiwania klientów oraz zbudować solidną podstawę do dalszych działań.

Krok drugi to research i projektowanie rozwiązań. W tym etapie pogłębiamy naszą wiedzę na temat rynku, konkurencji, potrzeb i oczekiwań klientów. Analizujemy również strukturę firmy oraz mocne i słabe strony zespołu sprzedażowego. Na tej podstawie opracowujemy strategię sprzedaży, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości firmy. Projektujemy rozwiązania dotyczące dystrybucji, pozycjonowania i sprzedaży produktu lub usługi. Wszystko to jest udokumentowane i przedstawione w formie planu działań.

W tym etapie, na podstawie przeprowadzonej analizy i przygotowanego projektu, przeprowadzamy konsultacje z klientem. Podczas tych spotkań omawiamy i dostosowujemy strategię do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.

Następnie przeprowadzamy testy, które pozwalają nam sprawdzić skuteczność przygotowanej strategii i ewentualnie wprowadzić niezbędne poprawki. W tym kroku ważne jest ciągłe monitorowanie i analizowanie działań, aby mieć pewność, że strategia spełnia swoje zadania i jest skuteczna.