Zadbaj o sposób, w jaki Twoja marka jest postrzegana przez konsumentów.

Tożsamość marki to coś więcej niż tylko logo i slogan. To unikalny zestaw cech i wartości, które określają i odróżniają daną markę od innych. To, co klienci kojarzą z marką, jak postrzegają ją i jakie emocje wywołuje, tworzy jej tożsamość.

Tożsamość marki zawiera w sobie elementy, które tworzą wizję marki i ją prezentują. Obejmuje ona między innymi misję, wartości, cel, historię, wizerunek i styl. Tożsamość marki jest ważna, ponieważ pozwala na zbudowanie silnego związku z klientami i przewagę nad konkurencją. Pomaga również w komunikacji marki oraz budowaniu jej wizerunku w umysłach konsumentów.

Tożsamość marki to również zestaw elementów, takich jak nazwa, logo, kolorystyka, hasła i elementy graficzne, które określają i charakteryzują dane przedsiębiorstwo czy produkt. Tożsamość marki jest ważna, ponieważ pozwala na budowanie rozpoznawalności i uwiarygodnienia marki w oczach klientów i potencjalnych klientów. Poprzez stworzenie spójnego i silnego wizerunku, marka jest w stanie zwiększyć swoją widoczność i przyciągnąć uwagę odbiorców.

Działania jakie wykonujemy:

Analiza rynku i konkurencji

Definicja celów i strategii

Tworzenie identyfikacji wizualnej

Tworzenie i rozpowszechnianie treści

Tożsamość marki jest niezbędna, aby firma mogła się wyróżnić na rynku. Dzięki niej, marka jest w stanie stworzyć swój unikalny i rozpoznawalny wizerunek. Tożsamość marki pomaga również w określeniu celów i strategii rozwoju firmy oraz w definiowaniu jej wartości i misji. Dzięki niej, firma jest w stanie budować swoją pozycję na rynku i zwiększać swoją wiarygodność w oczach klientów. Tożsamość marki wpływa również bezpośrednio na wartość marki i jej pozycję na rynku.

Burza mózgów - jest to pierwszy etap pracy naszej agencji, podczas którego przeprowadzamy szereg spotkań z zespołem i klientem, aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat marki i jej potrzeb. Podczas tych spotkań zbieramy pomysły i weryfikujemy konkurencję. Celem tego kroku jest poznanie marki od wewnątrz i zrozumienie jej celów oraz wyzwań, przed którymi stoi. Jest to ważne, ponieważ pozwala nam na skuteczne dostosowanie strategii i działań do indywidualnych potrzeb każdej marki.

Research i projektowanie rozwiązań, to etap, w którym przyglądamy się bliżej markom, które już istnieją na rynku, analizujemy ich tożsamości, strategie i działania marketingowe. Pozwala nam to na zrozumienie rynku, na którym działa nasz klient oraz na określenie jego potrzeb i oczekiwań.

Następnie przechodzimy do projektowania rozwiązań, czyli tworzenia konceptu tożsamości marki dla naszego klienta. Skupiamy się na określeniu unikalnych cech i wartości marki, określeniu jej misji i celów oraz na stworzeniu strategii marketingowej, która pozwoli na realizację tych celów. Projektujemy również elementy identyfikacji wizualnej, takie jak logo czy kolorystykę, które będą odzwierciedlać tożsamość marki.

Ważnym elementem tego kroku jest również uwzględnienie opinii i oczekiwań klienta, dlatego na tym etapie przeprowadzamy również konsultacje i testy, aby upewnić się, że koncept tożsamości marki jest dostosowany do jego potrzeb i oczekiwań.

Konsultacje i testy, to etap, w którym przedstawiamy nasze propozycje rozwiązań dotyczących tożsamości marki klientowi. W trakcie tych spotkań omawiamy szczegółowo nasze koncepty, wyjaśniamy motywację stojącą za naszymi decyzjami i odpowiadamy na ewentualne pytania czy wątpliwości. W tym kroku również przeprowadzamy testy koncepcyjne, które pozwalają sprawdzić, jak nasze propozycje zostaną przyjęte przez potencjalnych konsumentów.

Konsultacje i testy służą również do dostosowania projektu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta oraz do dopracowania szczegółów. Dopiero po zakończeniu tego kroku, kiedy mamy pełną akceptację klienta, przechodzimy do realizacji projektu i implementacji nowej tożsamości marki.